Công ty Nội thất Vượng Phát luôn đặt chính sách bảo mật thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng được cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin được thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán.

Chúng tôi không thu thập thông tin nhạy cảm như thông tin tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của khách hàng.

Sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng được sử dụng để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin khác mà chúng tôi cho là sẽ có lợi ích cho khách hàng.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng.

An ninh thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin của khách hàng trên hệ thống của chúng tôi.

Truy cập và cập nhật thông tin

Khách hàng có quyền truy cập và cập nhật thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập và cập nhật thông tin.

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng, và sẽ tiếp tục cải thiện chính sách bảo mật thông tin của mình để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.