Chính sách thanh toán

Khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.