Chính sách bảo hành

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

  • Đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VP VIETNAM
  • Địa chỉ văn phòng: Số 48 Ngách 94/87 Phố Thượng Thanh, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
  • Website: Noithatvuongphat.com
  • Số điện thoại: 0927-486-883 hoặc 038-2500-802
  • Địa chỉ Email: noithatvuongphat2020@gmail.com

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.